KP PSP w Oleśnie

ul. Solny Rynek 1
46-300 Olesno
telefon: 34 35 09 100, 34 35 09 110

Tel alarmowy: 998 lub 112

Widokówka z 1924 r., przedstawia budynek straży pożarnej, wybudowany w 1913 r. Mieściła się tutaj Ochotnicza Straż Pożarna (założona 15.10.1885 r.) Widać wieżę, z której obserwowano okolicę, suszono tutaj również węże gaśnicze. (Zdjęcie pochodzi z książki Rosenberg Oberschlesien In alten Ansichtskarten. 1897 - 1945 zusammengestellt und bearbeitet von Klaus Kischnick)


W1950 r. powstała przy Starostwie Powiatowym w Oleśnie Komenda Straży Pożarnej. Siedzibę miała w jednym z pomieszczeń Starostwa. Pierwszym komendantem został st.ogn. Wiśniewski. Jedynym środkiem lokomocji był wówczas rower. W 1952 r. biuro Komendy Powiatowej otrzymało nowy budynek.

W styczniu 1968 r. utworzono w Oleśnie Zawodową Straż Pożarną IV kat. Składała się z 18 strażaków, w tym 7 kierowców. Do nadzorowania działalności jednostek OSP powołano 19 naczelników rejonowych. Wśród nich byli: Jan Kurasiński w Oleśnie, Jan Ornot w Borkach Wielkich, Józef Trajdos w Łomnicy.

Początki  straży były trudne. Brakowało wykwalifikowanych specjalistów oraz sprzętu. W 1956 r. zorganizowano Powiatowy Punkt Alarmowo - Dyspozycyjny, wyposażony w stół operacyjny, mapy powiatu, radiostacje sieciową i niezbędną dokumentację operacyjną. W 1965 r. przydzielono komendzie samochód operacyjny wraz z radiotelefonem,  a 3 lata później z demobilu wojskowego przekazano 3 samochody marki lublin. Po wyremontowaniu zostały przekazane jednostkom OSP. Stan techniczny pojazdów był w tak bardzo złym stanie, że trzeba było zorganizować Punkt Konserwacji Sprzętu Silnikowego.

Pierwsze regularne ćwiczenia pożarnicze i działalność szkoleniową rozpoczęto w latach sześćdziesiątych. Od tego czasu datują się pierwsze nietypowe akcje ratownicze, wykraczające poza walkę z ogniem.

W kolejnych latach przybywało sprzętu, poprawiało się wyposażenie techniczne straży, m.in. pozyskano przyczepę do zespołu prądotwórczego, dystrybutor ze zbiornikami paliwa, motopompy, aparat plecakowy do cięcia metali, nową radiostacje sieciową, radiotelefony, itd.

W 1970 r. utworzono plac przed remizą. W przeglądzie sprzętu silnikowego ZSP z Olesna zdobyła II miejsce w  województwie opolskim. W tym też roku w Komendzie rozpoczął służbę ppor. Zygmunt Zalewski.

Rok 1971 to prawdziwy rozkwit w dziedzinie motoryzacji. ZSP otrzymała trzy samochody, łódź ratunkową, piłę motorową i kuchnie polową. W przeglądach sprzętu oleśnianie byli najlepsi w województwie opolskim. W nagrodę otrzymali jako pierwsi samochód operacyjny Fiat 125 p.

Od 1973 r. włączono do stałej działalności ZSP organizację zawodów sportowo - pożarniczych o puchar Naczelnika Gminy, który był swoistą formą popularyzacji ochrony przeciwpożarowej.

W kolejnych latach oleska ZSP uzyskała bardzo dobre wyniki w przeglądach technicznych.

Rok 1975 przynosi wiele zmian w strukturze organizacyjnej, w Oleśnie powstała Komenda Rejonowa Straży Pożarnej, która nadzorem objęła gminy: Olesno, Praszkę, Gorzów Śl., Rudniki, Lipie, Krzepice, Radłów i Borki Wielkie. Komendantem został por.poż Zygmunt Zalewski, a były Komendant Powiatowy kpt. poż. Stanisław Duda awansował na Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej w Częstochowie. Kolejne zmiany przynosi rok 1976: gmina Lipie i Krzepice przeniesiono do rejonu Kłobucka, zaś Borki Wielkie włączone zostały do gminy Olesno.
Widok od strony Rynku Solnego

W 1977 r. rozpoczęto kapitalny remont strażnicy ZSP. Również w nowym województwie strażacy uzyskują bardzo dobre oceny w przeglądach sprzętu silnikowego. Bardzo często są to miejsca pierwsze. W 1980 r. funkcjonariusze oleskiej Komendy uczestniczyli w manewrach pożarniczych na terenie zakładu przemysłowego w Częstochowie. Za prawidłowe wykonanie zadań Komendant Wojewódzki w Częstochowie wielu strażakom z Olesna udzielił pochwały.

Strażacy stanowią nie tylko zgrany i sprawny zawodowo zespół ale także w trakcie wieloletniej służby nawiązują serdeczne przyjaźnie. Z głębokim żalem żegnali odchodzącego na wieczną służbę (1983 r. ) st.ogn. poż. Antoniego Wieczorka, kierowcę - mechanika.

W 1987 r. oleska straż była gospodarzem Zlotu Młodzieży Pożarniczej. Z tej okazji przeprowadzono międzywojewódzkie zawody pożarnicze. Odbyły się koncerty orkiestr dętych i pokazy sprzętu pożarniczego.


Widok od strony Rynku Solnego

Nową organizację ochrony przed pożarami przyniosły dwie ustawy o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. W wyniku przekształceń istniejących struktur od 1 stycznia 1992 r. rozpoczęto działalność jednostki Ratowniczo - Gaśnicze przy Komendach rejonowych PSP.

W Oleśnie dowódcą Jednostki powołany został st.asp. Tadeusz Rutko. Rozszerzono również zakres zadań strażakom. Poza walką z żywiołem ognia "doszło" zwalczanie skutków klęsk żywiołowych, katastrof, wypadków i awarii. Obecnie 50% zdarzeń to udział w akcjach ratowniczych przy wypadkach drogowych. Do tych celów służy otrzymany w 1994 r. samochód Volkswagen - bus ze sprzętem specjalistycznym.

3 sekcje pracujące w systemie zmianowym, gotowe na każde wezwania. A udział ich w zdarzeniach na przestrzeni lat jest bardzo duży. Świadczy o tym bardzo dokładna statystyka zdarzeń prowadzona w kronice od lat sześćdziesiątych. Nie pominięto też oczywiście tych największych: udziału w gaszeniu pożaru lasu w Kuźni Raciborskiej i Kamińsku oraz akcji powodziowej w 1997 r. Niestety co roku ilość zdarzeń i interwencji wzrasta.

Strażacy w latach dziewięćdziesiątych rozbudowali i zmodernizowali budynek straży. Sami wykonali wszystkie prace remontowe. 1 stycznia 1995 r. powołano przy komendzie rejonowej PSP w Oleśnie, Rejonowy Ośrodek Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych, którego komendantem został asp. sztab. Tadeusz Rutko. Wiosną i jesienią Ośrodek przeprowadza regularne szkolenia członków OSP z rejonu oleskiego. Również od 1995 r. tutejsza Komenda nadzoruje Krajowy System Ratowniczo - Gaśniczy, mający na celu ochronę ludzi i mienia przed wszelkimi zagrożeniami wynikającymi z praw przyrody oraz rozwoju cywilizacji technicznej.

W 1995 r. doświadczony strażak, przez wiele lat związany z oleską strażą bryg. inż. Zygmunt Zalewski powołany został na stanowisko zastępcy Komendanta Wojewódzkiego PSP w Częstochowie.

1999 - 2013
 mł.bryg. mgr Czesław Noga.

2013 -2017
st.kpt. mgr Wojciech Wiecha

od 17.X.2017

Funkcję Komendanta Powiatowego pełni st.bryg. mgr inż. Jarosław Zalewski

Darmowa gra edukacyjna

Stop pożarom traw

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Dodatkowe informacje na temat cookies:

http://europa.eu/cookies/index_pl.htm

http://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie